Pecyn Cymorth 05: Datblygu

Yn yr adran hon byddwn yn archwilio’r broses ddatblygu gan gynnwys nodi safleoedd, dichonoldeb, cynllunio, adeiladu, cwblhau a meddiannu.

Pecyn Cymorth 05: Datblygu

Y broses ddatblygu

Mae’r broses ddatblygu yn gyfres gronolegol o weithgareddau a cherrig milltir rhyngddibynnol sydd, o’i gosod allan, yn diffinio’r broses o symud o adnabod safle neu eiddo trwy gamau amrywiol i gaffael y tir neu’r eiddo, gwneud gwaith adeiladu ac yn olaf i gomisiynu a meddiannu’r cartrefi newydd.

Pecyn cymorth 02: Cyd-destun a chysyniadau

Yn yr adran hon byddwn yn mynd yn ôl at y pethau sylfaenol, gan edrych ar ddiffiniad o dai dan arweiniad y gymuned ac archwilio'r gwahanol fodelau i ddewis ohonynt yn dibynnu ar anghenion a gweledigaeth eich grŵp.

Darganfyddwch fwy
Pecyn cymorth 03: Cychwyn arni

Yn yr adran hon byddwch yn dysgu am gamau cynharaf sefydlu prosiect tai dan arweiniad y gymuned, gan gynnwys diffinio eich gweledigaeth ac ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol.

Darganfyddwch fwy
Pecyn cymorth 04: Llywodraethu ac ariannu

Yn yr adran hon byddwn yn ystyried addasrwydd gwahanol strwythurau cyfreithiol ar gyfer eich grŵp ac yn archwilio ffynonellau cyllid.

Darganfyddwch fwy