Cwmpas Home Cymraeg - Cwmpas
Creu newid economaidd a chymdeithasol
Rydym yn credu dylai ein heconomi a'n cymdeithas weithio'n wahanol, gan roi pobl a'r blaned yn gyntaf. Mae Cwmpas yn asiantaeth ddatblygu sy'n gweithio dros newid cadarnhaol.

Sut rydym yn creu effaith

Ein gwasanaethau

Gall ein tîm cyfeillgar o gynghorwyr gynnig cymorth a chefnogaeth arbenigol ar draws ystod eang o feysydd.

Ein gwasanaethau
Polisi a cyheoddiadau

Mae ein gwaith ymchwil a pholisi yn ceisio amlygu dulliau gweithredu sy’n effeithiol ac yn berthnasol wrth fynd i’r afael â rhai o heriau mawr heddiw.

Polisi a cyheoddiadau
Diweddariadau

Mynnwch y newyddion diweddaraf gan Cwmpas: newyddion sy’n torri, dadansoddiadau, barn a thrafodaeth ynghyd ag erthyglau nodwedd ar ein holl feysydd diddordeb ac arbenigedd.

Diweddariadau
Dechrau Rhywbeth Da
Rydyn ni'n dod â phobl at ei gilydd i ddatblygu syniadau newydd i ddatrys problemau rydyn ni i gyd yn poeni amdanyn nhw. Darganfyddwch fanteision cydweithio er lles pawb trwy broses gydweithredol, anghystadleuol, democrataidd, agored a charedig wedi'i chyd-gynllunio.
Darganfod mwy
Y mentrau cymdeithasol sy'n cael effaith ledled Cymru
Fel rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang a Diwrnod Menter Gymdeithasol, buom yn dathlu effaith anhygoel mentrau cymdeithasol o bob rhan o Gymru. Edrychwch ar bump yn unig o'r mentrau cymdeithasol hyn sy'n gwneud gwahaniaeth yn eu hardal...
Ymuno â ni
Cwmni cydweithredol yw Cwmpas. Drwy ymaelodi, gallwch ddangos eich ymroddiad i gydweithredu a helpu i sbarduno'r sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru.
Ymuno â ni