Cwmpas Home Cymraeg - Cwmpas
Creu newid economaidd a chymdeithasol
Rydym yn credu dylai ein heconomi a'n cymdeithas weithio'n wahanol, gan roi pobl a'r blaned yn gyntaf. Mae Cwmpas yn asiantaeth ddatblygu sy'n gweithio dros newid cadarnhaol.

Sut rydym yn creu effaith

Ein gwasanaethau

Gall ein tîm cyfeillgar o gynghorwyr gynnig cymorth a chefnogaeth arbenigol ar draws ystod eang o feysydd.

Ein gwasanaethau
Polisi a cyheoddiadau

Mae ein gwaith ymchwil a pholisi yn ceisio amlygu dulliau gweithredu sy’n effeithiol ac yn berthnasol wrth fynd i’r afael â rhai o heriau mawr heddiw.

Polisi a cyheoddiadau
Diweddariadau

Mynnwch y newyddion diweddaraf gan Cwmpas: newyddion sy’n torri, dadansoddiadau, barn a thrafodaeth ynghyd ag erthyglau nodwedd ar ein holl feysydd diddordeb ac arbenigedd.

Diweddariadau
Dechrau Rhywbeth Da
Rydyn ni'n dod â phobl at ei gilydd i ddatblygu syniadau newydd i ddatrys problemau rydyn ni i gyd yn poeni amdanyn nhw. Darganfyddwch fanteision cydweithio er lles pawb trwy broses gydweithredol, anghystadleuol, democrataidd, agored a charedig wedi'i chyd-gynllunio.
Darganfod mwy
Mae ceisiadau am Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2024 AR AGOR
Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn tynnu sylw at dwf a photensial y sector menter gymdeithasol yng Nghymru. Nid dim ond seremoni wobrwyo arall yw hon – mae’n deyrnged i’r ymdrechion diflino a fydd yn llunio ein dyfodol.
Ymuno â ni
Cwmni cydweithredol yw Cwmpas. Drwy ymaelodi, gallwch ddangos eich ymroddiad i gydweithredu a helpu i sbarduno'r sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru.
Ymuno â ni