Cwmpas Home Cymraeg - Cwmpas
Creu newid economaidd a chymdeithasol
Rydym yn credu dylai ein heconomi a'n cymdeithas weithio'n wahanol, gan roi pobl a'r blaned yn gyntaf. Roedd Cwmpas, a elwid gynt yn Ganolfan Cydweithredol Cymru, yn asiantaeth ddatblygu sy’n gweithio dros newid cadarnhaol.

Sut rydym yn creu effaith

Ein gwasanaethau

Gall ein tîm cyfeillgar o gynghorwyr gynnig cymorth a chefnogaeth arbenigol ar draws ystod eang o feysydd.

Ein gwasanaethau
Polisi a cyheoddiadau

Mae ein gwaith ymchwil a pholisi yn ceisio amlygu dulliau gweithredu sy’n effeithiol ac yn berthnasol wrth fynd i’r afael â rhai o heriau mawr heddiw.

Polisi a cyheoddiadau
Diweddariadau

Mynnwch y newyddion diweddaraf gan Cwmpas: newyddion sy’n torri, dadansoddiadau, barn a thrafodaeth ynghyd ag erthyglau nodwedd ar ein holl feysydd diddordeb ac arbenigedd.

Diweddariadau
Ymuno â ni
Cwmni cydweithredol yw Cwmpas. Drwy ymaelodi, gallwch ddangos eich ymroddiad i gydweithredu a helpu i sbarduno'r sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru.
Ymuno â ni