Cwmpas Home Cymraeg - Cwmpas
Creu newid economaidd a chymdeithasol
Rydym yn credu dylai ein heconomi a'n cymdeithas weithio'n wahanol, gan roi pobl a'r blaned yn gyntaf. Mae Cwmpas yn asiantaeth ddatblygu sy'n gweithio dros newid cadarnhaol.
Cwmpas staff team in 2022
Allech chi fod yn Brif Swyddog Gweithredol newydd i ni?
Mae ein gwerthoedd a’n gweledigaeth ar gyfer cymdeithas fwy cydweithredol yn bopeth i ni yn Cwmpas, ac dyn ni'n chwilio am Brif Swyddog a all helpu i yrru ein cenhadaeth yn ei blaen. Tybed ai chi yw hwn neu rywun chi'n nabod?
Darganfod mwy

Sut rydym yn creu effaith

Ein gwasanaethau

Gall ein tîm cyfeillgar o gynghorwyr gynnig cymorth a chefnogaeth arbenigol ar draws ystod eang o feysydd.

Ein gwasanaethau
Polisi a cyheoddiadau

Mae ein gwaith ymchwil a pholisi yn ceisio amlygu dulliau gweithredu sy’n effeithiol ac yn berthnasol wrth fynd i’r afael â rhai o heriau mawr heddiw.

Polisi a cyheoddiadau
Diweddariadau

Mynnwch y newyddion diweddaraf gan Cwmpas: newyddion sy’n torri, dadansoddiadau, barn a thrafodaeth ynghyd ag erthyglau nodwedd ar ein holl feysydd diddordeb ac arbenigedd.

Diweddariadau
Ymuno â ni
Cwmni cydweithredol yw Cwmpas. Drwy ymaelodi, gallwch ddangos eich ymroddiad i gydweithredu a helpu i sbarduno'r sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru.
Ymuno â ni