Cymdeithas ddigidol

Yng Nghwmpas, rydym yn gweithredu ac yn hyrwyddo cynhwysiant digidol ledled Cymru drwy nifer o fentrau. Ein cenhadaeth yw arwain Cymru ym maes trawsnewid digidol a sicrhau bod pawb yn gallu bod ar-lein.

Cymdeithas ddigidol
Cymunedau digidol cymru
Mae Cymunedau Digidol Cymru yn mynd i’r afael ag allgáu digidol drwy helpu sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl a allai elwa o feddu ar sgiliau digidol sylfaenol. Dysgwch fwy am ein gwaith ym maes cynhwysiant digidol ar Wefan Cymunedau Digidol Cymru
Dysgu mwy
Ein pecyn cymorth digidol
Rydym wedi curadu Pecyn Cymorth Digidol gydag adnoddau ym mhob pennod, gan gynnwys enghreifftiau o bob rhan o’r sectorau masnachol ac elusennol sy’n dangos sut i roi esblygiad digidol ar waith yn hawdd yn eich sefydliad.
Dysgu mwy