Pecyn cymorth 03: Cychwyn arni

Yn yr adran hon byddwch yn dysgu am gamau cynharaf sefydlu prosiect tai dan arweiniad y gymuned, gan gynnwys diffinio eich gweledigaeth ac ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol.

Pecyn cymorth 03: Cychwyn arni

Catalyddion ar gyfer tai dan arweiniad y gymuned

Bydd gan bob grŵp eu cymhellion eu hunain ar gyfer dechrau prosiect TDAG a’u dyheadau eu hunain ar gyfer yr hyn y maent am ei gyflawni. Wedi dweud hynny, mae rhai catalyddion cyffredin yn cynnwys:

  • Argyfwng costau byw
  • Ail gartrefi a gosodiadau gwyliau
  • Tai a safleoedd gwag
  • Landlordiaid o ansawdd gwael
  • Cyflwr gwael cartrefi presennol
  • Cartrefi nad ydynt yn diwallu anghenion y cartref
Pecyn cymorth 02: Cyd-destun a chysyniadau

Yn yr adran hon byddwn yn mynd yn ôl at y pethau sylfaenol, gan edrych ar ddiffiniad o dai dan arweiniad y gymuned ac archwilio'r gwahanol fodelau i ddewis ohonynt yn dibynnu ar anghenion a gweledigaeth eich grŵp.

Darganfyddwch fwy
Pecyn cymorth 04: Llywodraethu ac ariannu

Yn yr adran hon byddwn yn ystyried addasrwydd gwahanol strwythurau cyfreithiol ar gyfer eich grŵp ac yn archwilio ffynonellau cyllid.

Darganfyddwch fwy
Pecyn cymorth 05: Datblygu

Yn yr adran hon byddwn yn archwilio'r broses ddatblygu gan gynnwys nodi safleoedd, dichonoldeb, cynllunio, adeiladu, cwblhau a meddiannu.

Darganfyddwch fwy