Pecyn cymorth 7 – Sgiliau digidol a hyfforddiant

Yn y bennod hon byddwn yn sôn am bob agwedd ar sgiliau digidol a hyfforddiant.

Pecyn cymorth 7 – Sgiliau digidol a hyfforddiant
P’un a ydych chi’n chwilio am wybodaeth am y ffordd orau o uwchsgilio sgiliau digidol eich tîm neu gyngor ymarferol ar sut i helpu’r cymunedau rydych chi’n gweithio gyda nhw i wella eu galluoedd digidol, mae’r cyfan yn yr adran hon.
Mae’r byd digidol yn newid ar gyflymder mawr, felly mae’n bwysicach nag erioed bod eich tîm yn teimlo’n hyderus wrth ddefnyddio offer digidol. Gallech ddechrau drwy gynnal archwiliad sgiliau o’ch tîm er mwyn cynllunio rhaglen hyfforddiant i lenwi unrhyw fylchau o ran sgiliau. Isod gwelir fframwaith i’ch helpu chi, ynghyd â llawer o adnoddau gwych eraill.
Penodau pecyn cymorth digidol

Darganfyddwch fwy am sut i weithredu esblygiad digidol yn eich sefydliad yn hawdd gan ddefnyddio ein pecyn cymorth digidol.

Dysgu mwy
1. Cynhwysiant digidol a hygyrchedd

Gall yr adnoddau yn y bennod gyntaf hon eich helpu chi i ddeall newidiadau syml y gallwch eu cyflwyno a fydd o gymorth mawr i wneud eich cynnwys...

Dysgu mwy
8. Arweinyddiaeth a diwylliant

Yn yr adran hon o’r pecyn cymorth, byddwn yn rhoi trosolwg i chi
o’r deg adnodd gorau ar gyfer datblygu arweinyddiaeth ddigidol yn
eich sefydliad.

Dysgu mwy