Pecyn cymorth 1 – Cynhwysiant digidol a hygyrchedd

Gall yr adnoddau yn y bennod gyntaf hon eich helpu chi i ddeall newidiadau syml y gallwch eu cyflwyno a fydd o gymorth mawr i wneud eich cynnwys digidol yn fwy hygyrch.

Pecyn cymorth 1 – Cynhwysiant digidol a hygyrchedd
Mae cynhwysiant digidol a hygyrchedd yn golygu llawer mwy na chynnwys technoleg i helpu’r rheini y mae angen iddynt ddefnyddio darllenydd sgrin – mae cymaint mwy y gallech ei wneud. O ysgrifennu cynnwys mewn iaith syml i sicrhau bod modd gwe-lywio gwefan gan ddefnyddio’r bysellfwrdd yn unig, mae pob math o ffyrdd y gallwch wneud gwasanaethau digidol yn fwy cynhwysol a hygyrch.
Ein pecyn cymorth digidol

Rydym wedi creu Pecyn Cymorth Digidol sy’n cynnwys adnoddau ym mhob pennod ac enghreifftiau ar draws y sectorau masnachol ac elusennol i ddangos pa mor hawdd yw rhoi...

Dysgy mwy
2. Data ar gyfer gwneud penderfyniadau

Yn y bennod hon, rydym wedi llunio rhestr o adnoddau a fydd yn egluro’r derminoleg data, ac yn esbonio sut gallwch ddefnyddio’r wybodaeth sydd gennych yn eich sefydliad...

Dysgu mwy
3. Dylunio gwasanaeth

Yn y bennod hon rydym wedi casglu’r adnoddau gorau ynghyd er mwyn eich helpu chi i ddeall y broses dylunio gwasanaeth. Os yw eich swydd yn cynnwys creu...

Dysgu mwy