Pecyn cymorth 3 – Dylunio gwasanaeth

Yn y bennod hon rydym wedi casglu’r adnoddau gorau ynghyd er mwyn eich helpu chi i ddeall y broses dylunio gwasanaeth. Os yw eich swydd yn cynnwys creu gwasanaethau ar gyfer eich cwsmeriaid, cleientiaid, neu fuddiolwyr, yna mae’n debygol y byddwch yn ymwneud â dylunio gwasanaeth mewn rhyw ffordd.

Pecyn cymorth 3 – Dylunio gwasanaeth
Bydd yr erthyglau hyn yn eich helpu chi i ddeall sut gallwch chi ddylunio gwasanaethau gwell, o ddeall eich defnyddwyr i brototeipio gwasanaethau gwahanol a allai fod o gymorth i’ch defnyddwyr.
Ein pecyn cymorth digidol

Rydym wedi creu Pecyn Cymorth Digidol sy’n cynnwys adnoddau ym mhob pennod ac enghreifftiau ar draws y sectorau masnachol ac elusennol i ddangos pa mor hawdd yw rhoi...

Dysgu mwy
4. Cyflenwi gwasanaeth digidol

Yn y bennod hon, rydym wedi casglu adnoddau ynghyd a fydd yn eich helpu chi i feddwl am ffyrdd gwahanol o gyflenwi eich gwasanaethau.

Dysgu mwy
5. Diogelwch seiber a diogelu

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i ganllawiau ac erthyglau a fydd yn gallu eich helpu chi i wneud eich prosesau digidol yn fwy diogel.

Dysgu mwy