Pecyn cymorth 4 – Cyflenwi gwasanaeth digidol

Mae’r pandemig wedi gorfodi llawer o sefydliadau i weddnewid eu gwasanaethau fel eu bod yn gallu cyrraedd eu defnyddwyr o bell. Gan ein bod wedi bod yn byw gyda’r coronafeirws am dros flwyddyn, gallwn ddysgu o brofiadau sefydliadau eraill wrth gyflenwi gwasanaethau digidol.

Pecyn cymorth 4 – Cyflenwi gwasanaeth digidol

P’un a ydych chi’n chwilio am gynghorion ar wahanol offer i’w defnyddio, neu astudiaethau achos a allai eich helpu chi i ddeall sut mae cyflenwi gwasanaeth digidol yn gweithio mewn cyd-destunau gwahanol, gall yr adnoddau hyn helpu:

Ein pecyn cymorth digidol

Rydym wedi creu Pecyn Cymorth Digidol sy’n cynnwys adnoddau ym mhob
pennod ac enghreifftiau ar draws y sectorau masnachol ac elusennol i ddangos
pa mor hawdd yw rhoi...

Dysgu mwy
5. Diogelwch seiber a diogelu

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i ganllawiau ac erthyglau a fydd yn gallu eich helpu chi i wneud eich prosesau digidol yn fwy diogel.

Dysgu mwy
6. Gweithio o bell a chydweithio

Yn y bennod hon, rydym wedi casglu adnoddau ynghyd a fydd yn gallu eich helpu chi a’ch cydweithwyr i gydweithio o bell.

Dysgu mwy