Pecyn cymorth 5 – Diogelwch Seiber a diogelu

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i ganllawiau ac erthyglau a fydd yn gallu eich helpu chi i wneud eich prosesau digidol yn fwy diogel.

Pecyn cymorth 5 – Diogelwch Seiber a diogelu

Bydd yr adnoddau hyn yn gwneud i chi deimlo’n fwy hyderus o ran y ffordd rydych chi’n rhannu gwybodaeth ar draws eich llwyfannau digidol. Byddant hefyd yn eich helpu i ddeall sut i ddefnyddio offer gwahanol yn y ffordd fwyaf diogel, gan sicrhau bod eich defnyddwyr gwasanaeth ac aelodau staff yn cael eu cadw’n ddiogel wrth ryngweithio ar-lein gyda’ch sefydliad.

Ein pecyn cymorth digidol

Rydym wedi creu Pecyn Cymorth Digidol sy’n cynnwys adnoddau ym mhob pennod ac enghreifftiau ar draws y sectorau masnachol ac elusennol i ddangos pa mor hawdd yw rhoi...

Dysgu mwy
6. Gweithio o bell a chydweithio

Yn y bennod hon, rydym wedi casglu adnoddau ynghyd a fydd yn gallu eich helpu chi a’ch cydweithwyr i gydweithio o bell.

Dysgu mwy
7. Sgiliau digidol a hyfforddiant

Yn y bennod hon byddwn yn sôn am bob agwedd ar sgiliau digidol a hyfforddiant.

Dysgu mwy