Pecyn cymorth 6 – Gweithio o bell a chydweithio

Yn y bennod hon, rydym wedi casglu adnoddau ynghyd a fydd yn gallu eich helpu chi a’ch cydweithwyr i gydweithio o bell.

Pecyn cymorth 6 – Gweithio o bell a chydweithio

Gall gweithio o gartref deimlo fel y normal newydd bellach, ond mae lle i wella bob amser o ran cydweithio o bell yn eich sefydliad.

P’un a ydych chi’n chwilio am gynghorion ar weithgareddau cynhyrchu syniadau da neu adeiladu tîm y gallwch eu gwneud dros alwad fideo, neu ganllaw ar sut i gadw eich tîm yn iach wrth weithio o bell, mae gennym rai adnoddau ar eich cyfer.

Ein pecyn cymorth digidol

Rydym wedi creu Pecyn Cymorth Digidol sy’n cynnwys adnoddau ym mhob pennod ac enghreifftiau ar draws y sectorau masnachol ac elusennol i ddangos pa mor hawdd yw rhoi...

Dysgu mwy
7. Sgiliau digidol a hyfforddiant

Yn y bennod hon byddwn yn sôn am bob agwedd ar sgiliau digidol a hyfforddiant.

Dysgu mwy
8. Arweinyddiaeth a dwylliant

Yn yr adran hon o’r pecyn cymorth, byddwn yn rhoi trosolwg i chi o’r deg adnodd gorau ar gyfer datblygu arweinyddiaeth ddigidol yn eich sefydliad.

Dysgu mwy