Pecyn cymorth 2 – Data ar gyfer Gwneud Penderfyniadau

Yn y bennod hon, rydym wedi llunio rhestr o adnoddau a fydd yn egluro’r derminoleg data, ac yn esbonio sut gallwch ddefnyddio’r wybodaeth sydd gennych yn eich sefydliad yn barod i’ch helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Pecyn cymorth 2 – Data ar gyfer Gwneud Penderfyniadau
P’un a ydych chi’n defnyddio’r ystadegau o’ch offer marchnata digidol i ddysgu beth yw anghenion a dymuniadau eich defnyddwyr, neu er mwyn cyflwyno gwybodaeth i’ch rhanddeiliaid – mae gennym yr offer a’r adnoddau i’ch helpu chi yn yr adran hon.
Ein pecyn cymorth digidol

Rydym wedi creu Pecyn Cymorth Digidol sy’n cynnwys adnoddau ym mhob pennod ac enghreifftiau ar draws y sectorau masnachol ac elusennol i ddangos pa mor hawdd yw rhoi...

Dysgu mwy
3. Dylunio gwasanaeth

Yn y bennod hon rydym wedi casglu’r adnoddau gorau ynghyd er mwyn eich helpu chi i ddeall y broses dylunio gwasanaeth. Os yw eich swydd yn cynnwys creu...

Dysgu mwy
4. Cyflenwi gwasanaeth digidol

Yn y bennod hon, rydym wedi casglu adnoddau ynghyd a fydd yn eich helpu chi i feddwl am ffyrdd gwahanol o gyflenwi eich gwasanaethau.

Dysgu mwy