Digwyddiadau | Hyder Digidol Sir Ddinbych

Cymerwch olwg ar ddigwyddiadau ar-lein ac mewn-person sy’n dod lan a chysylltwch isod am fwy o wybodaeth.

Digwyddiadau | Hyder Digidol Sir Ddinbych

Chwefror

Galw Heibio Digidol (Hwb Cynnes Byddin yr Iachawdwriaeth, Y Rhyl)Dydd Mercher | 28/02/2024 | 10yb-12yh

Dod i adnabod Ap GIG Cymru (Llyfrgell Llanelwy, Llanelwy)Dydd Mercher | 28/02/2024 | 2-4yh

Clwb Swyddi Sir Ddinbych yn Gweithio (Hwb Dinbych)Dydd Iau | 29/02/2024 | 9yb-12yh

Mawrth

Galw Heibio Digidol (Hwb Cynnes Prestatyn)Dydd Llun | 04/03/2024  | Amser i’w gadarnhau

Dod i Adnabod Ap Newydd GIG Cymru (Hwb Stryd Fawr, Y Rhyl)Dydd Llun | 04/03/2024 | Amser i’w gadarnhau

Archwilio’r Byd Digidol (Llyfrgell Dinbych) – Dydd Mawrth | 05/03/2024 | 10yb-12yh

Dod i Adnabod Ap Newydd GIG Cymru (Canolfan Gymunedol Jiwbilî, Prestatyn)Dydd Mercher | 06/03/2024 | 11yb-2yh

Clwb Swyddi Sir Ddinbych yn Gweithio (Llyfrgell Rhuthun)Dydd Iau | 07/03/2024 | 1-3yh

Dod i adnabod ap newydd GIG Cymru (Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun) – Dydd Gwener | 08/03/2024 | 2-4yh

Galw Heibio Digidol (Hwb Dinbych) – Dydd Llun | 11/03/2024 | 1-3yh

Clwb Swyddi Sir Ddinbych yn Gweithio (Canolfan Ni Corwen)Dydd Mercher | 13/03/2024 | 10yb–12yh

Dod i Adnabod Ap Newydd GIG Cymru (Hwb Dinbych)Dydd Llun | 18/03/2024 | 1-3yh

Clwb Swyddi Sir Ddinbych yn Gweithio (Llangollen)Dydd Mercher | 20/03/2024 | 10yb-12yh

Cael Hwyl Ar-lein (Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun) – Dydd Gwener | 22/03/2024 | 2-4yh

Galw Heibio Digidol (Hwb Dinbych) – Dydd Llun | 25/03/2024 | 1-3yh

Clwb Swyddi Sir Ddinbych yn Gweithio (Y Rhyl)Dydd Mawrth | 26/03/2024 | 2-4yh

Clwb Swyddi Sir Ddinbych yn Gweithio (Hwb Dinbych)Dydd Iau | 28/03/2024 | 9yb-12yh

Cyflwyniad i Ddiogelwch Ar-lein (Eglwys yr Ŵyl, Prestatyn)Dydd Iau | 29/03/2024 | 11yb-1yh 

Ebrill

Galw Heibio Digidol (Hwb Dinbych) – Dydd Llun | 8/04/2024 | 1-3yh

Cael Hwyl Ar-lein (Eglwys yr Ŵyl, Prestatyn)Dydd Iau | 11/04/2024 | 11yb-1yh

Cadw’n Ddiogel Ar-lein (Neuadd y Pentref, Trefnant) – Dydd Gwener | 12/04/2024 | 1-3yh

Galw Heibio Digidol (Hwb Dinbych) – Dydd Llun | 22/04/2024 | 1-3yh

Sesiwn Cwrs Sgiliau Digidol Hanfodol 1/4 (Hwb Dinbych) – Dydd Mercher | 24/04/2024 | 1-3yh

Cael Hwyl Ar-lein (Neuadd y Pentref, Trefnant) – Dydd Gwener | 26/04/2024 | 1-3yh

Dod i adnabod ap newydd GIG Cymru (Canolfan Naylor Leyland) – Dydd Gwener | 26/04/2024 | 2-4yh

Mai

Sesiwn Cwrs Sgiliau Digidol Hanfodol 2/4 (Hwb Dinbych) – Dydd Mercher | 01/05/2024 | 1-3yh

Dod i adnabod ap newydd GIG Cymru (Hwb Dinbych) – Dydd Llun | 06/05/2024 | 1-3yh

Sesiwn Cwrs Sgiliau Digidol Hanfodol 3/4 (Hwb Dinbych) – Dydd Mercher | 08/05/2024 | 1-3yh

Darganfod AI gyda hyder (Canolfan Neylor Leyland) – Gwener | 10/05/2024 | 10yb-12yh

Galw Heibio Digidol (Hwb Dinbych) – Dydd Llun | 13/05/2024 | 1-3yh

Sesiwn Cwrs Sgiliau Digidol Hanfodol 4/4 (Hwb Dinbych) – Dydd Mercher | 15/05/2024 | 1-3yh

Cadw mewn Cysylltiad Ar-lein (Hwb Dinbych) – Dydd Llun | 20/05/2024 | 1-3yh

Cyfryngau ar-lein – Meddwl yn feirniadol a Gwydnwch (Canolfan Naylor Leyland) – Dydd Gwener | 24/05/2024 | 10yb-12yh

Galw Heibio Digidol (Hwb Dinbych) – Dydd Llun | 27/05/2024 | 1-3yh

Dod i adnabod ap newydd GIG Cymru (Trwy gyfrwng y Gymraeg) (Hwb Dinbych) – Dydd Mercher | 29/05/2024 | 1-3yh

Cysylltwch

Enw(Required)
Ebost(Required)