Digwyddiadau | Hyder Digidol Sir Ddinbych

Cymerwch olwg ar ddigwyddiadau ar-lein ac mewn-person sy’n dod lan a chysylltwch isod am fwy o wybodaeth.

Digwyddiadau | Hyder Digidol Sir Ddinbych

Ariennir y gweithdai hyn gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU trwy Gyngor Sir Ddinbych ac yn cael eu cyflwyno gan Hyder Digidol Sir Ddinbych.

I ddysgu mwy neu archebu lle ar ein sesiwn hyfforddi, ffoniwch 0300 111 5050 a dewis opsiwn 2, neu anfonwch e-bost atom ar dcdenbighshire@cwmpas.coop.

Mehefin

Cyrchu Cyrsiau Sgiliau Digidol Sylfaenol gyda Learn My Way (Hwb Dinbych) – Dydd Llun | 03/06/2024 | 1-3yh

Galw Heibio Digidol (Hwb Dinbych)Dydd Llun | 10/06/2024 | 1yh-3yh

Galw Heibio Digidol (Hwb Pentredwr)Dydd Mawrth | 11/06/2024 | 2yh-4yh

Diogelwch Ar-Lein (Church Institute, Henllan) – Dydd Mercher | 12/06/2024 | 10-12pm

Galw Heibio Digidol (Prestatyn Town Council Chambers, 7 Nant Hall Road, LL19 9LR) – Dydd Llun | 17/06/2024 |  2-4pm

Dod i adnabod ap newydd GIG Cymru (Llyfrgell y Rhyl) – Dydd Mawrth | 18/06/2024 | 10.30-12.30pm

Galw Heibio Digidol gyda Sir Ddinbych yn Gweithio (Llyfrgell Llangollen)Dydd Mercher | 19/06/2024 | 2yp-4yp

Galw Heibio Digidol (Hwb Dinbych)Dydd Llun | 24/06/2024 | 1yh-3yh

Siopa’n Ddiogel Ar-lein ac Arbed Arian (Church Institute, Henllan) – Dydd Mercher | 26/06/2024 | 10-12pm

Galw Heibio Digidol gyda Sir Ddinbych yn Gweithio (Hwb Dinbych)Dydd Iau | 20/06/2024 | 9yb-12yh

Galw Heibio Digidol gyda Sir Ddinbych yn Gweithio (Llyfrgell Rhuthun)Dydd Iau | 20/06/2024 | 1yh-3yh

Galw Heibio Digidol gyda Sir Ddinbych yn Gweithio (Llyfrgell Y Rhyl)Dydd Mawrth | 25/06/2024 | 2yh-4yh

Galw Heibio Digidol gyda Sir Ddinbych yn Gweithio (Canolfan Ni Corwen)Dydd Mercher | 26/06/2024 | 10yb-12yh

Cadw Mewn Cysylltiad Ar-lein (Capel Festival Prestatyn, 200 Ffordd Victoria, LL19 7TL) – Dydd Iau | 27/06/2024 | 11yb-1yh

Cyrchu Cyrsiau Sgiliau Digidol Sylfaenol gyda Learn My Way (Llyfrgell Rhuthun) – Dydd Iau | 27/06/2024 | 2pm-4pm

Galw Heibio Digidol gyda Sir Ddinbych yn Gweithio (Llyfrgell Prestatyn)Dydd Gwener | 28/06/2024 | 9.30yb-12.30yh

Gorffennaf

Galw Heibio Digidol (Hwb Pentredwr)Dydd Mawrth | 02/07/2024 | 2yh-4yh

Cyrchu Cyrsiau Sgiliau Digidol Sylfaenol gyda Learn My Way (Llyfrgell Llanelwy) – Dydd Mercher | 03/07/2024 | 10-12pm

Galw Heibio Digidol (Hwb Dinbych)Dydd Llun | 08/07/2024 | 1yh-3yh

Cyrchu Cyrsiau Sgiliau Digidol Sylfaenol gyda Learn My Way (Llyfrgell y Rhyl) – Dydd Mawrth | 09/07/2024 | 10.30-12.30pm

Cyrchu Cyrsiau Sgiliau Digidol Sylfaenol gyda Learn My Way (Llyfrgell Llangollen) – Dydd Mercher | 17/07/2024 | 2.30-4.30pm

Galw Heibio Digidol (Hwb Dinbych)Dydd Llun | 22/07/2024 | 1yh-3yh

Galw Heibio Digidol (Capel Festival Prestatyn, 200 Ffordd Victoria, LL19 7TL) – Dydd Iau | 25/07/2024 | 11yb-1yh

Awst

Galw Heibio Digidol (Hwb Pentredwr)Dydd Mawrth | 06/08/2024 | 2yh-4yh

Galw Heibio Digidol (Hwb Dinbych)Dydd Llun | 12/08/2024 | 1yh-3yh

Cyrchu Cyrsiau Sgiliau Digidol Sylfaenol gyda Learn My Way (Llyfrgell Corwen) – Dydd Mawrth | 13/08/2024 | 2-4pm

Siopa Ar-lein yn Ddiogel ac Arbed Arian (Capel Festival Prestatyn, 200 Ffordd Victoria, LL19 7TL) – Dydd Iau | 29/08/2024 | 11yb-1yh

 

Cyrsiau Sgiliau Digidol Hanfodol

Ymunwch â ni am 2 awr yr wythnos dros 4 wythnos i ddysgu mwy am y sgiliau hanfodol sydd eu hangen i wneud y gorau o fod ar-lein. Fydd y pynciau’n cynnwys: Dechrau gyda’ch dyfais, cyfathrebu ar-lein, datrys problemau ar-lein, siopa ac arbed arian ar-lein, a diogelwch ar-lein. Byddwch yn derbyn tystysgrif ar ôl cwblhau’r bedwar sesiwn.

Dinbych (Hwb Dinbych) – Dydd Mercher | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 19/06/2024 | 26/06/2024 | 1-3pm

Rhuthun (Canolfan Naylor Leyland) – Dydd Gwener | 07/06/2024 | 14/06/2024 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 1-3pm

Llangollen (Llyfrgell Llangollen) – Dydd Mercher | 12/06/2024 | 19/06/2024 | 26/06/2024 | 03/07/2024 | 2.30-4.30pm

Trefnant (Neuadd Pentre Trefnant) – Dydd Gwener | 14/06/2024 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 1-3pm

Y Rhyl (Clwyd Chambers, Clwyd Street, LL18 3LA) – Dydd Iau | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 10am-12pm

Corwen (Canolfan Ni) – Dydd Mawrth | 09/07/2024 | 16/07/2024 | 23/07/2024 | 30/07/2024 | 2-4pm

Prestatyn (Prestatyn Town Council Chambers, 7 Nant Hall Road, LL19 9LR) – Dydd Gwener | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 26/07/2024 | 02/08/2024 | 10am-12pm

 

Cyrsiau Hanfodol Diogelwch Ar-lein

Ymunwch â ni am 2 awr yr wythnos dros 2 wythnos i ddysgu am hanfodion diogelwch ar-lein, fel diogelwch gwefannau, sut i adnabod ac osgoi sgamiau, diogelwch cyfrinair, olion traed digidol, a sut i amddiffyn eich hun rhag newyddion ffug. Byddwch yn derbyn tystysgrif ar ôl cwblhau’r ddwy sesiwn.

Dinbych (Hwb Dinbych) – Dydd Mercher | 10/07/2024 | 17/07/2024 | 1-3pm

Rhuthun (Llyfrgell Rhuthun) – Dydd Iau | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 2-4pm

Cyrsiau Gwella’ch Sgiliau Digidol

Ymunwch â ni am 2 awr yr wythnos dros 3 wythnos i ddatblygu eich sgiliau digidol. Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â Chyfryngau Ar-lein : Meddwl yn Feirniadol a Gwydnwch, Iechyd a Lles Digidol a Darganfod AI gyda Hyder.

Canolfan Naylor Leyland Centre, Rhuthun – Dydd Gwener | 05/07/2024, 12/07/2024, 19/07/2024 | 10am-12pm

 

Cyrsiau Rhifedd Digidol Lluosi

Rydym yn gyffrous i gynnig amgylchedd cefnogol i unigolion 19 oed a hŷn sydd ddim wedi cyflawni Gradd C TGAU mewn Mathemateg (neu gyfwerth). Mae ein gweithdai wedi’u cynllunio i’ch arfogi â’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i lywio’r dirwedd ddigidol yn hyderus, gan eich grymuso i gymryd rheolaeth o’ch arian yn rhwydd. Dysgu mwy.

Cysylltwch

Enw(Required)
Ebost(Required)