Cyrsiau Rhifedd Digidol Lluosi | Hyder Digidol Sir Ddinbych

Meithrin Hyder Ariannol gan ddefnyddio’r rhyngrwyd ac apiau

Cyrsiau Rhifedd Digidol Lluosi | Hyder Digidol Sir Ddinbych

A ydych chi’n awyddus i harneisio pŵer offer digidol i reoli’ch arian yn fwy effeithiol? Os felly, rydym yma i chi! Mae ein cyfres o weithdai wedi’u teilwra ar eich cyfer chi.

Rydym yn gyffrous i gynnig amgylchedd cefnogol i unigolion 19 oed a hŷn nad ydyn nhw wedi cyflawni Gradd C mewn TGAU Mathemateg (neu gyfwerth). Mae ein gweithdai wedi’u cynllunio i’ch arfogi â’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i lywio’r dirwedd ddigidol yn hyderus, gan eich grymuso i reoli eich arian yn rhwydd.

Mae ein gweithdai yn canolbwyntio ar ddefnydd ymarferol, byd go iawn o offer ac apiau digidol lefel mynediad. Deallwn y gall meistroli’r offer hyn weithiau deimlo’n llethol, a dyna pam mae ein hymagwedd yn broffesiynol ac yn gefnogol. P’un a ydych chi’n newydd i ddefnyddio’r byd digidol neu’n awyddus i hogi eich sgiliau cyllidebu, fe wnawn ni eich helpu.

Cyrsiau Rhifedd Digidol Lluosi

Cyflwyniad i ddefnyddio arian ar-lein (Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun) – Dydd Gwener | 24/05/24 | 2-4yh

Cyllidebu ar-lein (Canolfan Naylor Leyland, Rhuthun) – Dydd Gwener | 31/05/24 | 2-4yh

Cyflwyniad i ddefnyddio arian ar-lein (Llyfrgell y Rhyl) – Dydd Mawrth | 04/06/24 | 10.30yb-12.30yh

Cyllidebu ar-lein (Llyfrgell y Rhyl) – Dydd Mawrth | 11/06/24 | 10.30yb-12.30yh

Cyflwyniad i ddefnyddio arian ar-lein (Llyfrgell Prestatyn) – Dydd Mawrth | 25/06/24 | 10yb-12yh

Cyllidebu ar-lein (Llyfrgell Prestatyn) – Dydd Mawrth | 02/07/24 | 10yb-12yh

Cyflwyniad i ddefnyddio arian ar-lein (Llyfrgell Corwen) – Dydd Mawrth | 16/07/24 | 10yb-12yh

Cyllidebu ar-lein (Llyfrgell Corwen) – Dydd Mawrth | 23/07/24 | 10yb-12yh

Cyflwyniad i ddefnyddio arian ar-lein (Hwb Dinbych) – Dydd Mercher | 24/07/24 | 10yb-12yh

Cyllidebu ar-lein (Hwb Dinbych) – Dydd Mercher | 31/07/24 | 1-3yh

Cyflwyniad i ddefnyddio arian ar-lein (Llyfrgell Llangollen) – Dydd Iau | 01/08/24 | 10.30am-12.30pm

Cyllidebu ar-lein (Llyfrgell Llangollen) – Dydd Iau | 08/08/24 | 10.30yb-12.30yh

Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i feithrin eich hyder ariannol a datgloi potensial offer digidol i reoli’ch arian. Llenwch ein ffurflen i gadw eich lle heddiw a chymerwch y cam cyntaf tuag at ddyfodol ariannol mwy disglair!

Ariennir y gweithdai hyn gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU trwy Gyngor Sir Ddinbych ac yn cael eu cyflwyno gan Hyder Digidol Sir Ddinbych.

Cofrestrwch yma