Hyb adnoddau

Mae gan y ganolfan adnoddau cyfranddaliadau cymunedol lawer o wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu gyda’ch cynllun cyfranddaliadau cymunedol

Hyb adnoddau
Adroddiad Effaith Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru
Mae’r Adroddiad Effaith yma yn dangos effeithiolrwydd mentrau economaidd a dan arweinir eu cymunedau yng Nghymru, wedi’u cefnogi gan Brosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru ac wedi cyflenwi gan Cwmpas.
Darllenwch yr Adroddiad
community shares wales community benefit society cbs csw cswrp
Map o'r sector
Darganfyddwch gyfranddaliadau cymunedol yn eich ardal, buddsoddwch mewn cynigion byw a gofynnwch am gefnogaeth leol gan ein rhwydwaith o Ymarferwyr a Mentoriaid.
Map Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru
community shares wales community benefit society cbs csw cswrp
Beth yw Cymdeithas Budd Cymunedol?
Canllaw cynhwysfawr i'r model busnes, a'r synergedd cryf gyda chyfranddaliadau cymunedol
Beth yw Cymdeithas Budd Cymunedol?
community shares wales community benefit society cbs csw cswrp
Astudiaethau achos Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru
Darllenwch astudiaethau achos ar bwy y mae Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru wedi’u cefnogi a darganfyddwch yr effaith y mae’r sefydliadau hyn yn ei chael yn eu cymunedau
Astudiaeth achos sy’n cael sylw
community shares wales community benefit society cbs csw cswrp
Blog Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru
Postiadau blog gan dîm Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, ac yn cynnwys gwesteion o fyd ehangach cyfranddaliadau cymunedol. Mae erthyglau yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau
Blog Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Mae ein tîm yn frwd dros berchnogaeth gymunedol ac yn mwynhau gweithio gyda phobl ledled Cymru i godi’r cyfalaf sydd ei angen arnynt i gyflawni gweledigaeth a rennir. Os oes angen cymorth arnoch, neu os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni.

Os ydych wedi’ch lleoli y tu allan i Gymru ac angen cymorth gyda’ch cynllun cyfranddaliadau cymunedol, ewch i dudalen we Cyfranddaliadau Cymunedol yn Co-operative’s UK: Community Shares | Co-operatives UK

Tudalen gartref Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru: Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Darganfod mwy gan Cwmpas: Ein gwasanaethau