Blog Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Postiadau blog gan dîm Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, ac yn cynnwys gwesteion o fyd ehangach cyfranddaliadau cymunedol. Mae erthyglau yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau

Blog Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru
Blog 1: Croeso

Croeso i'r blog cyntaf gan Brosiect Cadernid Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru! Rydym yn brosiect newydd wedi ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru ac yn cael ei ddarparu gan Cwmpas. Ein nod yw helpu cymunedau i gael buddsoddiad i ddiogelu a chryfhau’r pethau sydd o bwys iddyn nhw.

Blog 1
Blog 2: Llwyfannau Cyfranddaliadau Cymunedol Ar-lein

Blog yw hwn am y llwyfannau gwahanol sydd ar gael i gynnal a hyrwyddo cynigion o gyfranddaliadau cymunedol.

Blog 2
Blog 3: 10 Gair o Gyngor ar gyfer Cynnig Cyfranddaliadau Cymunedol Llwyddiannus

Gall mynd ati i gynnig cyfranddaliadau cymunedol ymddangos fel talcen caled iawn.

Blog 3

Mae ein tîm yn frwd dros berchnogaeth gymunedol ac yn mwynhau gweithio gyda phobl ledled Cymru i godi’r cyfalaf sydd ei angen arnynt i gyflawni gweledigaeth a rennir. Os oes angen cymorth arnoch, neu os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni.

Os ydych wedi’ch lleoli y tu allan i Gymru ac angen cymorth gyda’ch cynllun cyfranddaliadau cymunedol, ewch i dudalen we Cyfranddaliadau Cymunedol yn Co-operative’s UK: Community Shares | Co-operatives UK

Tudalen gartref Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru: Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Darganfod mwy gan Cwmpas: Ein gwasanaethau