Pecyn cymorth 02: Cyd-destun a chysyniadau

Yn yr adran hon byddwn yn mynd yn ôl at y pethau sylfaenol, gan edrych ar ddiffiniad o dai dan arweiniad y gymuned ac archwilio’r gwahanol fodelau i ddewis ohonynt yn dibynnu ar anghenion a gweledigaeth eich grŵp.

Pecyn cymorth 02: Cyd-destun a chysyniadau

Beth yw tai dan arweiniad y gymuned?

Mae tai dan arweiniad y gymuned yn ymwneud â phobl leol yn chwarae rhan flaenllaw a sylfaenol wrth ddatrys eu problemau tai penodol, gan greu cartrefi fforddiadwy hirdymor a chymunedau cryf, cydnerth mewn ffyrdd sy’n anodd eu cyflawni drwy dai prif ffrwd yn unig. Pedair prif egwyddor TDAG yw ei fod:

  • Arweinir gan y gymuned
  • Cael eu perchnogi, eu rheoli neu eu stiwardio gan y gymuned
  • Er budd cyfunol
  • Fforddiadwy
Pecyn cymorth 01: Cwrdd â'r tîm

Yn yr adran hon byddwch yn cwrdd â thîm Cymunedau'n Creu Cartrefi ac yn darganfod sut y gallwn helpu i wireddu eich breuddwyd.

Darganfyddwch fwy
Pecyn cymorth 03: Cychwyn arni

Yn yr adran hon byddwch yn dysgu am gamau cynharaf sefydlu prosiect tai dan arweiniad y gymuned, gan gynnwys diffinio eich gweledigaeth ac ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol..

Darganfyddwch fwy
Pecyn cymorth 04: Llywodraethu ac ariannu

Yn yr adran hon byddwn yn ystyried addasrwydd gwahanol strwythurau cyfreithiol ar gyfer eich grŵp ac yn archwilio ffynonellau cyllid.

Darganfyddwch fwy