Polisi yng Nghymru

Polisi yng Nghymru

Yng Nghymru, mae cefnogaeth gan y Llywodraeth i TDAG. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu’r tîm Cymunedau’n Creu Cartrefi yn rhannol, ac wedi mynegi ymrwymiad i hyrwyddo a chefnogi ehangu’r mudiad, er enghraifft:

“Cefnogi tai cydweithredol, mentrau a arweinir gan y gymuned, ac ymddiriedolaethau tir cymunedol”

Rhaglen Lywodraethu: 2021

“Cymerwch gamau radical ar unwaith i fynd i’r afael â’r doreth o ail gartrefi a thai anhyffordd, gan ddefnyddio’r systemau cynllunio, eiddo a threthiant. Ymhlith y camau gweithredu sydd ar y gweill mae […] mesurau i ddod â mwy o gartrefi i berchnogaeth gyffredin;”

Cytundeb Cydweithrediad Llafur Cymru/Plaid Cymru: 2021