Rhaid i Gymru gael agwedd newydd at ddatblygiad economaidd lleol – mae Cyfranddaliadau Cymunedol yn ateb profedig i’r heriau sy’n ein hwynebu

Rydym yn falch iawn yma yn Cwmpas i gyhoeddi Adroddiad Effaith ein prosiect Gyfranddaliadau Cymunedol, sydd amlinellu llwyddiannau’r prosiect. Mae’r straeon yn yr adroddiad hwn yn enghreifftiau cadarnhaol o beth sy’n gallu digwydd pan fydd cymunedau’n cael eu grymuso ac yn cael cymorth arbenigol i ddatblygu syniadau ac atebion lleol.

Diogelwch ar-lein: Canllaw Digidol i Nadolig Diogel

Gather ’round, digital elves, as we embark on a sleigh ride through the magical wonderland of the internet during this jolly season! With online shopping, festive greetings, and digital decorations at their peak, it’s time to don your virtual Santa hat and ensure your sleigh (or laptop) is protected from the grinches of the cyber world. Let’s unwrap some merry tips and facts to keep your digital festivities secure and joyful!

Cwmpas yn ennill yr Aur. Eto!

Cwmpas remains part of a distinguished club after again being awarded the prestigious Investors in People (IiP) Gold accreditation.

Over 50,000 organisations have been assessed by IIP in over 66 countries with only 26% achieving gold. Cwmpas was first awarded Gold in 2017.