Cyhoeddi Cadeirydd newydd Cwmpas

Mae Cwmpas wedi cyhoeddi mai Richard Hughes yw Gadeirydd newydd y sefydliad. Ymunodd Richard â bwrdd Cwmpas yn 2019, a elwid gynt yn Canolfan Cydweithredol Cymru, ar ôl cael profiad uniongyrchol o sut mae’r sefydliad yn llwyddo i ddiwallu anghenion cymunedau a busnesau cymdeithasol ledled y wlad.