Strwythurau cyfreithiol

Strwythurau cyfreithiol

Manteision ac anfanteision gwahanol strwythurau cyfreithiol ar gyfer grwpiau TDAG

Ychwanegion cyfreithiol

Mae dau statws cyfreithiol ychwanegol y gallai grŵp ddymuno eu cyrchu isod. Efallai y ceisir y rhain i sicrhau cyllid ychwanegol neu/a chydnabyddiaeth gyhoeddus.

Statws elusen

Mae’n rhaid i sefydliad basio dau brawf er mwyn bod yn gymwys ar gyfer statws elusennol:

  • Mae’n rhaid iddo gael diben elusennol (nid yw tai yn un, ond mae cymorth i bobl mewn angen yn un)
  • Mae’n rhaid iddo fodoli er budd y cyhoedd
Statws ymddiriedolaeth tir cymunedol

Sefydlir hwn at ddiben penodol hyrwyddo buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cymuned leol drwy gaffael a rheoli tir ac asedau eraill er mwyn:

  • Darparu budd i’r gymuned leol
  • Sicrhau nad yw’r asedau’n cael eu gwerthu na’u datblygu ac eithrio mewn modd y mae aelodau’r ymddiriedolaeth yn meddwl sydd o fudd i’r gymuned leol

Fe’i sefydlir o dan drefniadau sydd wedi’u cynllunio’n benodol i sicrhau:

  • Bydd unrhyw elw yn cael ei ddefnyddio er budd y gymuned leol
  • Mae aelodaeth yn agored i’r gymuned
  • Mae’r aelodau sy’n ei reoli

Mae rhagor o wybodaeth am strwythurau cyfreithiol ar gael yma.