Busnes Cymdeithasol Cymru | Cysylltwch

Dewiswch o un o’r opsiynau canlynol. Unwaith y caiff ei gyflwyno, bydd yr Ymgynghorydd Busnes ar gyfer eich sir yn cysylltu â chi.

Busnes Cymdeithasol Cymru | Cysylltwch

Dewiswch yr opsiwn sy’n berthnasol i chi i ddod o hyd i’r ffurflen berthnasol:

Busnes cymdeithasol sefydledig

Cychwyn busnes cymdeithasol newydd

Busnes Preifat (Perchnogaeth Gweithiwr)