Ein Polisi Amgylcheddol

Credwn y dylai ein heconomi a’n cymdeithas weithio’n wahanol, gan roi pobl a’r blaned yn gyntaf.

Ein Polisi Amgylcheddol

Rydym yn cydnabod ac yn ymrwymo i’r rhwymedigaethau cyfreithiol a moesol i ddiogelu a gwella’r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bwriad y ddogfen isod yw cyfleu ein hymrwymiad yn glir, a dogfennu ein System Reoli Amgylcheddol (EMS) a fydd yn sicrhau bod hyn yn cael ei gyflawni.

Lawrlwythwch a darllenwch ein Polisi Amgylcheddol