Allgáu Digidol Ymysg Busnesau Bach

Allgáu Digidol Ymysg Busnesau Bach

Nod yr ymchwil hwn a gomisiynwyd gan Cwmpas ac a gynhaliwyd gan Research Works Limitedyw nodi dealltwriaeth busnesau bach o gynhwysiant digidol yng Nghymru a beth yw effaith allgáu digidol ar fentrau bach a chanoligAr hyn o brydnid oes gan Cymunedau Digidol Cymru gynnig penodol ar gyfer busnesau bach a chanolig yn y sector preifat yng NghymruComisiynwyd yr ymchwil hwn er mwyn cynllunio arlwy effeithiol.

Lawrlwythwch PDF o’r adroddiad yma

Lawrlwythwch PDF o’r Crynodeb Gweithredol yma

Lawrlwythwch PDF o’r adroddiad Ymchwil Desg yma

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr adroddiadcysylltwch â ni yn digitalcommunties@cwmpas.coop