Cysylltu Gofalwyr

Rydym yn cynnig cymorth i bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd eisiau sefydlu neu gynnal gwasanaethau llesiant mewn ffordd fwy cydweithredol a chynhwysol.

Cysylltu Gofalwyr

Mae Llywodraeth Cymru eisiau i bobl sy’n defnyddio’u gwasanaethau lles a gofal personol i ddweud eu dweud yn fwy ynglŷn â sut y maent yn cael eu cynnal a beth maent yn ei gynnig. Maent yn dymuno i ragor o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol gyflwyno’r gwasanaethau hyn.

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae’r Swyddog Datblygu Paula Lunnon yn arwain ein prosiect Cysylltu Gofalwyr. Ein nod yw cynorthwyo pobl sy’n gofalu am neu’n gofalu am deulu a ffrindiau, i feddwl am eu lles eu hunain ac i ymuno gyda’i gilydd mewn grwpiau bach sy’n cefnogi ei gilydd.

community shares
Cysylltu â ni
I gael gwybod mwy am ein gwasanaethau, ffoniwch 0300 111 5050 neu e-bostiwch donna.coyle@cwmpas.coop