Pobl ifanc a dyfodol cydweithredu yn Ewrop

21-22 Tachwedd 2022, Bae Caerdydd

Pobl ifanc a dyfodol cydweithredu yn Ewrop

Mae’n bleser gan Cwmpas a Cooperatives Europe, gyda chefnogaeth gan Gyngor Caerdydd, groesawu cydweithwyr o bob rhan o Ewrop i’n cynhadledd sy’n archwilio rôl pobl ifanc yn y mudiad cydweithredol.

Bydd y digwyddiad yn dod â chydweithwyr profiadol at ei gilydd o bob rhan o’r cyfandir, ynghyd â rhwydwaith o bobl ifanc sy’n barod i symud y sector i’r dyfodol.

  • Prif siaradwyr
  • Trafodaeth a dadl
  • Arddangosfa a chyfle i rwydweithio
Techniquest main entrance
Tocynnau ar werth nawr
I gael gwybodaeth fanwl am y rhaglen ac i archebu eich tocynnau, ewch i wefan y digwyddiad. Mae cynrychiolwyr o Gymru a’r DU yn cael cyfradd ostyngol gyda chod disgownt UK-PARTICIPANT-2022.

Mae’r gynhadledd hon yn cael ei chynnal a’i threfnu gan Cwmpas a Cooperatives Europe. Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth hael Cyngor Caerdydd, cyngor cydweithredol.

 

Cooperatives Europe logo               Cardiff Council logo        Cwmpas logo