Rhaid i Gymru gael agwedd newydd at ddatblygiad economaidd lleol – mae Cyfranddaliadau Cymunedol yn ateb profedig i’r heriau sy’n ein hwynebu

Rydym yn falch iawn yma yn Cwmpas i gyhoeddi Adroddiad Effaith ein prosiect Gyfranddaliadau Cymunedol, sydd amlinellu llwyddiannau’r prosiect. Mae’r straeon yn yr adroddiad hwn yn enghreifftiau cadarnhaol o beth sy’n gallu digwydd pan fydd cymunedau’n cael eu grymuso ac yn cael cymorth arbenigol i ddatblygu syniadau ac atebion lleol.