Podlediadau newydd: darganfod gwerth cymdeithasol yn cynnwys gwesteion arbennig

1 Chwefror 2022

Mae ein cyfres o bodlediadau yn archwilio beth yw gwerth cymdeithasol, beth mae’n ei olygu i wahanol ddiwydiannau a’r budd y gall gwerth cymdeithasol ei gael.

Dan ofal y ddarlledwraig a’r cyflwynydd Sian Lloyd, bydd y podlediadau yn archwilio gwerth cymdeithasol yn fanwl ac yn darganfod beth mae’n ei olygu i’n gwesteion o wahanol ddiwydiannau y maent yn gweithio ynddynt.

Mewn partneriaeth â Newyddion Busnes Cymru, rydym yn dod â chyfres o bum podlediad i chi i fynd â chi ar daith. O archwilio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gyda Sophie Howe, symudwn ymlaen i ddysgu mwy am werth cymdeithasol mewn adeiladu, tai, gofal a’r rôl y mae caffael ac Adeiladu Cyfoeth Cymunedol yn ei chwarae mewn gwerth cymdeithasol.

Adam Cox, Ymgynghorydd Gwerth Cwmpas, ynghyd â gwesteion arbennig yn trafod gwerth cymdeithasol mewn amrywiaeth o gyd-destunau a sut y gellir ei gymhwyso mewn busnes o ddydd i ddydd a’r newidiadau bach y gallwn ni i gyd eu gwneud mewn bywyd. 

Pennod 1:
Wedi’i gynnal gan Sian Lloyd, mae podlediad cyntaf Cwmpas yn archwilio ystyr gwerth cymdeithasol gydag Adam Cox, Sophie Howe a Jen Gillies Pemberton.

Pennod 2:
Yn yr ail o’r gyfres, mae’r ffocws ar sut mae’r sector adeiladu yn ymgorffori gwerth cymdeithasol yn ei weithrediadau. Mike Little o Morgan Sindall ac Adam Cox, Cwmpas yn trafod sut mae gwerth cymdeithasol yn mynd y tu hwnt i ennill cytundebau

Pennod 3:
Gwahoddodd trydydd podlediad Canolfannau Cydweithredol Cymru ar werth cymdeithasol Keith Edwards, Can Do Approach, Emma Hammonds a Dusi Thomas o Gymdeithas Tai Bronafon i ymchwilio i’r ymagwedd ‘Gallu Gwneud’ at werth cymdeithasol mewn tai cymdeithasol.

Pennod 4:
Gwahoddodd Cwmpas Jayne Lynch, Prifysgol Caerdydd ac Antonia Jennings, CLES i drafod sut mae sefydliadau’n gwario materion ariannol ac yn cael effaith uniongyrchol ar ein cymunedau.

Pennod 5:
Mae’r podlediad olaf yn y gyfres yn sôn am y rôl y mae gwerth cymdeithasol yn ei chwarae mewn gofal cymdeithasol. Ymhlith y gwesteion mae Donna Coyle – Rheolwr Prosiect yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru a Keri Llewellyn – Rheolwr Gyfarwyddwr All Care.

Adam Cox, Ymgynghorydd Gwerth Cymdeithasol: “Roedden ni eisiau datblygu cyfres o bodlediadau sgyrsiol i archwilio gwerth cymdeithasol. Ers i’r pandemig newid y ffordd rydyn ni’n meddwl ac yn gweithio, mae pawb yn ymdrechu i wneud pethau’n wahanol. Roeddem yn teimlo y byddai’r podlediadau hyn yn helpu i roi cyd-destun i sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth trwy werth cymdeithasol.

“Er bod ein gwesteion arbenigol wedi sicrhau bod y podlediadau yn procio’r meddwl, aeth y sgwrs â ni o fefus lleol, porthladdoedd gofod i ffermydd unicorn.

“Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i’n holl westeion am eu hamser a’u cyfraniad, a hoffem ddiolch i Sian Lloyd am ein helpu i lywio’r podlediadau. Cysylltwch â ni os hoffech drafod sut y gallwn eich helpu chi a’ch busnes.”