Tai Wedi’u Pweru Gan Bobl: Sesiwn Hyforddiant

Mae Cwmpas yn eich croesawu i gychwyn y mudiad cartrefi cymunedol yng Nghymru

Ymunwch â’r tîm Cymunedau’n Creu Cartrefi am sesiwn hyfforddi diwrnod o hyd a fydd yn rhoi cyflwyniad i chi i dai dan arweiniad y gymuned (TDAG) a’r effaith gadarnhaol y gall ei chael ar gymunedau ledled Cymru. Bydd sesiynau ein hymgynghorwyr TDAG hyfforddedig yn mynd â chi trwy gylchred oes lawn prosiect TDAG, o’r cysyniad hyd at ei gwblhau, gan arddangos enghreifftiau o bob rhan o Gymru a thynnu sylw at y gefnogaeth sydd ar gael gennym ni ar bob cam.

Bydd yr sesiynau hyfforddiant yn cael ei gyflwyno yn Saesneg.

Darperir cinio a lluniaeth.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno. Cysylltwch â rosie.barnes@cwmpas.coop gyda unrhyw ymholiadau.

Event details

Date

Mawrth 29, 2023

Time

09:30 - 15:30

Location

sbarc|spark Maindy Road Cardiff CF24 4HQ
Book Event