Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2023

Ymunwch â ni am Wobrau Busnes Cymdeithasol Cymru, lle byddwn yn dathlu’r Mentrau Cymdeithasol a’r Entrepreneuriaid yng Nghymru sydd yn gweithio i greu newid am y gwell yn eu cymunedau.

Ein prif noddwr yw Dŵr Cymru Welsh Water.

Diolch enfawr i Luke Fletcher AS am noddi’r digwyddiad yma.

Yn dilyn ymateb gwych i’r alwad am enwebiadau ar gyfer gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni, rydym yn falch iawn o gyhoeddi rhestr fer gwobrau eleni.

  • Menter Gymdeithasol y Flwyddyn – noddwyd gan Dŵr Cymru Welsh Water.
  • Un i’w Wylio – noddwyd gan Dŵr Cymru Welsh Water
  • Meithrin Amrywiaeth, Cynhwysiant, Tegwch a Chyfiawnder – noddwyd gan The Co-op
  • Hyrwyddwr Menywod Menter Gymdeithasol
  • Menter Gymdeithasol yn y Gymuned – noddwyd gan Legal and General
  • Arloesedd Menter Gymdeithasol y Flwyddyn – noddwyd gan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Diolch i’n prif noddwr Dŵr Cymru Welsh Water, ac i’n noddwyr categori; Legal and General, The Co-op, a Prifysgol y Drindod Dewi Sant

Event details

Date

Hydref 18, 2023

Time

18:00 - 20:00

Location

Y Senedd, Pierhead Street Cardiff CF99 1SN
Book Event