Asedau Cymunedol a Dyfodol Tai dan Arweiniad y Gymuned yng Nghymru

Yn dilyn Ymchwiliad gan y Senedd ac adroddiad dilynol ar y pwnc Asedau Cymunedol, a oedd yn cynnwys yn ei argymhellion alwad am gymorth penodol ar gyfer tai dan arweiniad y gymuned, rydym yn falch o groesawu’r Y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James AS, i sesiwn friffio brecwast ar-lein ar y pwnc.

Bydd y rhai sy’n bresennol yn clywed yn uniongyrchol gan y Gweinidog wrth iddi ymateb i adroddiad Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai’r Senedd a thrafod beth mae hyn yn ei olygu i dai dan arweiniad y gymuned yng Nghymru. Bydd panel yn ymuno â’r Gweinidog y mae ei safbwyntiau a’i brofiadau (gan gynnwys adroddiadau gan Gwmpas a’r Sefydliad Materion Cymreig) wedi llywio’r drafodaeth ynghylch mynediad at asedau cymunedol yng Nghymru, hyd yma.

Sylwch y bydd y briff hwn yn cael ei gynnal yn Saesneg, er ein bod yn croesawu cwestiynau yn Gymraeg.

Event details

Date

Tachwedd 29, 2022

Time

08:45 - 09:45

Location

Ar-lein
Book Event