From the Hack of Kindness™ you will be able to develop:

Syniadau ffres ac arloesi er daioni
Arloesi cymunedol
Profiad buddiolwyr a defnyddwyr gwasanaeth
Cyd-ddylunio ymarferol
Sgiliau fel cyfathrebu, pitsio, datrys problemau, cydweithio a meddwl yn greadigol
Sgiliau fel cyfathrebu, pitsio, datrys problemau, cydweithio a meddwl yn greadigol
Syniadau lluosog i ddatrys problemau yn unsain
Hyfywedd a dealltwriaeth o rwystrau
Nodau a chamau gweithredu budd cymunedol
Potensial buddsoddi cymunedol ar gyfer cynigion
Harneisio'r potensial yn eich gweithwyr
Eiddo deallusol gwerthfawr
Testimonials
Eisiau dechrau rhywbeth da?

Cysylltwch â’n tîm heddiw i ddarganfod mwy am yr Hac Caredigrwydd™

Cysylltwch â ni