Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2024

Fel aelod o Ganolfan Cydweithredol Cymru, fe’ch gwahoddir i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni, y byddwn yn ei gynnal ar-lein trwy Zoom ddydd Gwener 27 Medi 2023 am 10am.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2024

Credwn y gall cwmnïau cydweithredol ac egwyddorion cydweithredol helpu pobl, teuluoedd, cymunedau a busnesau i fod yn gryfach ac yn fwy hyderus. Gallwch gefnogi’r egwyddorion hyn a helpu i ledaenu’r delfrydau hyn trwy gymryd rhan yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Fel aelod o Cwmpas, gwahoddwn chi i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2024 ar y 27ain o Fedi 2024, am 10am.

 

Etholiadau i’r Bwrdd

Eleni bydd x safle gwag ar y bwrdd.

Fel aelod gallwch enwebu aelodau cymwys i’r safleoedd gwag ar y Bwrdd. Os hoffech wneud enwebiad, neu enwebu eich hun, cwblhewch y furlen enwebu/arafiad isod a’u hanfon i ni erbyn 30/08/2024 trwy e-bostio sarah.beal@cwmpas.coop.

Byddem yn croesawu’n arbennig geisiadau gan gymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol; fel menywod, aelodau o’r gymuned LGBTQI+, pobl o gefndiroedd Du a lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl, a phobl sy’n byw y tu allan i dde-ddwyrain Cymru.

Mae’r dogfennau sy’n ymwneud a’r CCB, yn cynnwys ffurflenni enwebu, isod:

Dogfennau

Cliciwch ar y dolenni isod i weld a lawrlwytho pob dogfen:

Ymunwch â ni ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cwmpas 2024!
Cofrestrwch eich lle yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cwmpas 2024 trwy ein tudalen Eventbrite.
Archebwch eich lle