Pecyn cymorth tai dan arweiniad y gymuned

Mae ein pecyn cymorth yn cynnwys gwybodaeth hanfodol ac adnoddau allweddol i’ch helpu i sefydlu a rhedeg prosiect tai dan arweiniad y gymuned (TDAG) llwyddiannus, o’r camau cyntaf o archwilio hyd at adeiladu a byw yn y cartrefi neu eu stiwardio.

Pecyn cymorth tai dan arweiniad y gymuned

Ymwadiad: Mae ein tîm yn annog unigolion, grwpiau a sefydliadau i feddwl yn agored am eu hamcanion a sut i’w cyflawni. Nid yw’r wybodaeth yn y pecyn cymorth hwn yn gyngor cyfreithiol, ariannol na phroffesiynol.