Digwyddiadau tai dan arweiniad y gymuned

Yma fe welwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am y digwyddiadau rydym yn eu cynnal ledled Cymru i ysgogi ateb a arweinir gan y gymuned i’r argyfwng tai.

Digwyddiadau tai dan arweiniad y gymuned

Chwefror 2024

Mawrth 2024

Ebrill 2024

Digwyddiadau eraill y bydd tîm Cymunedau'n Creu Cartrefi yn eu mynychu

Placemaking With People

Archebwch eich lle yma.

Aelodau tîm: Casey a Jonathan – Cyflwyniad i dai dan arweiniad y gymuned

Partneriaid: Loyn + Co Architects – Cyfuno creu lleoedd a thai dan arweiniad y gymuned mewn prosiectau dylunio

I gael gwybod mwy am unrhyw un o’r digwyddiadau uchod, ffoniwch 0300 111 5050 neu e-bostiwch co-op.housing@cwmpas.coop