Adroddiad Effaith Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Adroddiad Effaith Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Mae’r Adroddiad Effaith yma yn dangos effeithiolrwydd mentrau economaidd a dan arweinir eu cymunedau yng Nghymru, wedi’u cefnogi gan Brosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru ac wedi cyflenwi gan Cwmpas.

Daeth y prosiect i ben ym mis Ionawr 2024. Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnig Cyfranddaliadau Cymunedol ar gyfer eich cymuned, cysylltwch â ni.

Lawrlwythiwr PDF o’r Adroddiad.