Ymunwch â ni ar gyfer Parêd Pride Cymru 2022!

16 Awst 2022

Gan weithio gyda CGGC, mae Cwmpas yn cydlynu grŵp trydydd sector i orymdeithio yng ngorymdaith Pride Cymru eleni. Rydym yn gwahodd sefydliadau trydydd sector a mentrau cymdeithasol yng Nghymru i orymdeithio gyda ni o dan faner ‘Elusennau a mentrau cymdeithasol yng Nghymru.’

Cynhelir yr orymdaith ddydd Sadwrn 27 Awst yng Nghanol Dinas Caerdydd. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

Rydym am ddangos ein cydsafiad a bod y sector yn croesawu pobl LHDTC+. Byddai’n wych cael nifer dda ohonom yn cymryd rhan yn yr orymdaith, felly cysylltwch â ni drwy’r ffurflen isod os hoffech chi orymdeithio gyda ni.

Nid oes rhaid i chi uniaethu fel LHDTC+, mae croeso mawr i bawb. Dewch â ffrindiau ac aelodau o’r teulu gyda chi i ymuno, gan ein bod eisiau llawer o bobl yn chwifio baneri ac yn cynrychioli trydydd sector Cymru!

 

Rhowch wybod i ni eich bod yn gorymdeithio gyda ni