Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

Fel aelod o Ganolfan Cydweithredol Cymru, fe’ch gwahoddir i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni, y byddwn yn ei gynnal ar-lein trwy Zoom ddydd Gwener 29 Medi 2023 am 10yb.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

Credwn y gall cwmnïau cydweithredol ac egwyddorion cydweithredol helpu pobl, teuluoedd, cymunedau a busnesau i fod yn gryfach ac yn fwy hyderus. Gallwch gefnogi’r egwyddorion hyn a helpu i ledaenu’r delfrydau hyn trwy gymryd rhan yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Os na allwch ddod i’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ond yr hoffech benodi dirprwy i bleidleisio ar eich rhan, cwblhewch y ffurflen ddirprwy isod a’i dychwelyd drwy e-bost at sarah.beal@cwmpas.coop erbyn hanner dydd ar 28 Medi 2023.

 

Etholiadau i’r Bwrdd

Mae tair swydd wag ar y Bwrdd eleni, ac mae enwebiadau wedi dod i law gan y 3 aelod canlynol:

 • Babs Lewis
 • Grahame Sturges
 • Nigel Keane

Gallwch weld gwybodaeth am bob un o’r enwebeion isod.

Dogfennau

Cliciwch ar y dolenni isod i weld a lawrlwytho pob dogfen:

 1. Agenda Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023
 2. Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ar 23 Medi 2022 
 3. Datganiadau Ariannol 2022-23 (Lawrlwythwch yr adroddiad)
 4. Rheolau Cwmpas (yn Saesneg)
 5. Aelodau sy’n sefyll ar gyfer eu hethol i’r Bwrdd (Darllenwch y bywgraffiadau)
 6. Ffurflen penodi dirprwy (Lawrlwythwch y ffurflen i fwrw eich pleidlais trwy ddirprwy yn etholiad y Bwrdd)
 7. Adroddiad ar yr Effaith Cwmpas 2022-23 (Lawrlwythwch yr adroddiad)
 8. Rhestr o aelodau cymwys
Ymunwch â ni ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cwmpas 2023!
Cofrestrwch eich lle yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cwmpas 2023 trwy ein tudalen Eventbrite.
Archebwch eich lle