Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2022 Cwmpas

Fel aelod o Cwmpas, fe’ch gwahoddir i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni, a gynhelir ar-lein trwy Zoom ddydd Gwener 23 Medi 2022 am 10.00 am.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2022 Cwmpas

Rydym yn credu y dylai ein heconomi a’n cymdeithas weithio’n wahanol, lle mae pobl a’r blaned yn dod gyntaf. Gall mentrau cydweithredol ac egwyddorion cydweithredol helpu pobl, cymunedau a busnesau i fod yn gryfach ac yn fwy hyderus. Gallwch gefnogi ein pwrpas a helpu i ledaenu’r delfrydau hyn trwy gymryd rhan yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Ymunwch â ni ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cwmpas 2022!
Cofrestrwch eich lle yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cwmpas 2022 trwy ein tudalen Eventbrite.
Archebwch eich lle